Το εφαρμόζει εξιδεικευμένος φυσικοθεραπευτής/τρία PERSONAL TRAINER που δημιουργεί ένα μοναδικό πρωτόκολλο αποκατάστασης για το εκάστοτε ασθενή.