Είναι μια εξειδικευμένη κλινική προσέγγιση που βασίζεται στην κλασική μέθοδο Pilates σε ειδικό κρεβάτι αποκατάστασης (Cadillac trapezius) που επιτυγχάνει την έλλειψη βαρύτητας,  με σκοπό την ευλυγισία και ενδυνάμωση των διάφορων μυϊκών ομάδων χωρίς την παραδοσιακή αντίσταση που παρέχουν οι άλλες κλασικές μέθοδοι.